15.3.12

Νέα Gadgets

Νέα widgets στο Γνωμικολογικόν που μπορείτε να προσθέσετε σε μια ιστοσελίδα:

Κινηματογραφικές Ατάκες από ελληνικές ταινίες:

Ατάκες από τον Ελληνικό Κινηματογράφο
Κινηματογραφικές Ατάκες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο (μαζί με κάποιες ελληνικές):

Ατάκες από το Διεθνή Κινηματογράφο


Εκκλησιαστικά Ρητά:

Εκκλησιαστικό Ρητό
Ρητά περί Θεού , Θρησκείας, Πίστης κλπ:


Μπορείτε να δείτε όλα στη σελίδα: http://www.gnomikologikon.gr/widgets.html