19.4.13

Νέες Κατηγορίες Γνωμικών

Έντεκα νέες κατηγορίες γνωμικών στο Γνωμικολογικόν από σήμερα:

Από αυτές, οι τρεις πρώτες προέκυψαν από διάσπαση της κατηγορίας "Πολιτική και Εξουσία" που τώρα έμεινε μόνο "Πολιτική" και παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι από τις πολυπληθέστερες κατηγορίες.