6.6.10

Η τέταρτη φάλαγγα

Μια μαρτυρία από το «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ» του Ιωάννη Στοβαίου (5ος μ.Χ. αι.) για τις πολεμικές τακτικές των Τριβαλλών (αρχαίο Θρακικό φύλο, που ζούσε στη σημερινή Βόρεια Βουλγαρία):


Τριβαλλοί  τέτταρας φάλαγγας εν ταις μάχαις ποιούνται: την πρώτην των ασθενών, την εχομένην των κρατίστων, την τρίτην των ιππέων, τελευταίαν την των γυναικών, αί αυτούς εις φυγήν τρεπομονένους κωλύουσι βλασφημούσαι.


Εφιαλτικό! Ούτε στον πόλεμο δεν μπορούσαν να γλυτώσουν από τις γυναίκες τους. Που είχαν και -θεσμικά πλέον- το δικαίωμα να τους βρίζουν.
Το άλλο ωραίο είναι που έβαζαν τους πιο αδύναμους στην πρώτη γραμμή. Για να ξεμπερδεύουν με τους αναλώσιμους και να κουράζουν λίγο τους εχθρούς  προτού πέσουν πάνω στους κανονικούς πολεμιστές.