7.3.16

Μπόρχες: ταξινόμηση ζώων

Ένα κείμενο του  Μπόρχες (Jorge Luis Borges, 1899-1986) από το δοκίμιο «Η αναλυτική φιλοσοφία του Τζων Ουίλκινς», 1942.

Αυτές οι αμφιλογίες, οι πλεονασμοί κι ανεπάρκειες μας θυμίζουν αυτές που ο δόκτωρ Φραντς Κουν αποδίδει σε κάποια κινέζικη εγκυκλοπαίδεια που φέρει τον τίτλο Το Ουράνιο Εμπόριο της Αγαθής Γνώσης. Στις απόκρυφες σελίδες της είναι γραμμένο πως τα ζώα χωρίζονται σε [14] κατηγορίες:
 
α)  εκείνα που ανήκουν στον αυτοκράτορα,
β)  τα βαλσαμωμένα,
γ)  τα εκπαιδευμένα,
δ)  τα γουρούνια που θηλάζουν,
ε)   τις γοργόνες,
στ) τα μυθικά,
ζ)   τα αδέσποτα σκυλιά,
η)   αυτά που περιλαμβάνονται σε αυτή την ταξινόμηση,
θ)   εκείνα που τρέμουν σαν να έχουν τρελαθεί,
ι)   τα αναρίθμητα,
ια) τα ζωγραφισμένα με πολύ λεπτό πινέλο από τρίχα καμήλας,
ιβ) και τα λοιπά, 
ιγ) αυτά που μόλις έσπασαν ένα βάζο με λουλούδια,
ιδ) εκείνα που φαίνονται από απόσταση σαν μύγες