5.3.14

Συναντήσεις

Συναντήσεις και Συναπαντήματα: Μια νέα κατηγορία γνωμικών στο Γνωμικολογικόν.

http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=1405

meeting-point