10.5.13

Επιμονή

Μια παραίνεση από τον Κάλβιν Κούλιτζ (Calvin Coolidge), 30ο Πρόεδρο των ΗΠΑ (1923-1929):
Είναι λίγο μεγάλο για αυτό το δημοσιεύω εδώ και όχι στο Γνωμικολογικόν.

 "Nothing in the world can take the place of persistence.
 Talent will not; nothing is more common that unsuccessful individuals with talent.
 Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb.
 Education will not; the world is full of educated derelicts.
 Persistence and determination alone are omnipotent."
και σε μετάφραση:
 Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επίμονη προσπάθεια.
 Όχι το ταλέντο: τίποτα δεν είναι πιο συνηθισμένο από αποτυχημένα άτομα με ταλέντο.
 Όχι η ιδιοφυΐα: η μη αναγνωρισμένη ιδιοφυΐα είναι μια σχεδόν παροιμιώδης φράση.
 Όχι η μόρφωση: ο κόσμος είναι γεμάτος από ξοφλημένους με μόρφωση.
 Η επιμονή και η θέληση μόνο είναι παντοδύναμες.